Andreas Solbakken og Kai Arne Hjortland med sine nye helelektriske varebiler
Andreas Solbakken og Kai Arne Hjortland med sine nye helelektriske varebiler

Vi ønsker å bidra til en fremtid med mindre forurensing, mer resirkulering og gjenbruk av produkter og utstyr.

Denne kampanjen er utgått.
No items found.

Myndigheter, kunder og leverandører har begynt å evaluere selskaper etter hvor bærekraftige de er. Det går blant annet på utslipp, men også på hvor målrettede de er med tanke på å nå FNs klimamål. Har en bedrift et stort klimaavtrykk, vil det i fremtiden bli vanskeligere på mange områder, kanskje får man ikke delta i en del større og viktige anbudsprosesser, eller bankfinansiering blir dyrere og vanskeligere, sier daglig leder Gunnar Hansen.

Norelco Elektro er kommet langt med intern miljøbevissthet og forbedringstiltak. Vi jobber nå for å bli sertifisert som Fyrtårnbedrift. Denne sertifiseringsordningen vil synliggjøre Norelco som en bærekraftig og klimavennlig virksomhet, forteller Gunnar stolt.

Som en del av miljøsatsingen har vi nå anskaffet enda flere EL biler, denne gangen til serviceoppdrag på Haugalandet. Det er særlig rekkevidden for varebiler som har vært problemet hittil. Men nå har det kommet varebiler med forbedret kjørelengde, og det gleder oss å være blant de aller første til å ta disse i bruk. Flere vil komme etter hvert.

Vi ser med spenning frem til å ta de neste skrittene på veien mot å bli enda bedre på å ta vare på miljøet vårt.

icon of factory
Bedriftskunde
icon of telephone
Kontakt oss