Viktig å skifte ut gamle sikringsskap med nyere modeller

Til en kampanjepris på 10.590,- kan du nå bestille et nytt, moderne og trygt sikringsskap.

Denne kampanjen er utgått.
Bestill sikringsskap
Ansattbilde
Torbjørn Håvås
Serviceleder privat & bolig

Gamle sikringsskap kan være en brannfelle i boligen din. I mange tilfeller gjør du lurt i å oppgradere husets hjerte.

Daglig leder i Norelco Elektro, Gunnar Hansen viser til at de vurderer eventuell utskifting av sikringsskap ut i fra bruk og vedlikehold, og ikke bare hvor gammelt skapet er. En annen avgjørende faktor er om installasjonen er blitt utvidet slik at belastningen har økt på sikringsskap og installasjonen forøvrig.

– Forskjellen på nye og gamle sikringsskap er bedre driftssikkerhet på nye sikringsskap, og mer brannfare ved gamle, sier Gunnar Hansen.

Brannfarlige skrusikringer
Grunnen til at gamle sikringsskap med skrusikringer kan være brannfarlige er i hovedsak en høyere grense for overbelastning før sikringene slår ut.  

Skrusikringer kan overbelastes opptil 1,9 ganger merkestrømmen før de går. Det er derfor vi kan kjenne med håndflaten at sikringene er skikkelig varme uten at sikringen har gått, sier Hansen.

– Dette skjer ikke med nye sikringer som slår ut på mellom 1,2 og 1,3 ganger merkestrømmen. Et tankekors er at også installasjonen ute i anleggene ofte blir overbelastet tilsvarende når det er forankoblet gamle skrusikringer, understreker Gunnar Hansen.

Farlige situasjoner

I løpet av årene har han sett mange farlige situasjoner, der sikringsskap og anlegg burde ha vært byttet ut for lengst.

– Vi har ofte sett varmgang, brente sikringer og brente ledninger. Eldre boliger med kun én forankoblet jordfeilbryter har også ofte problemer med utilsiktet utkobling. Dette unngår du med installasjon av jordfeilautomater på hver kurs, sier han.

Trenger du å skifte ditt sikringsskap til et nytt, moderne og trygt kan vi i Norelco Elektro hjelpe deg med det.

Prisen inkluderer hovedsikring, overspenningsvern og inntil 8 kurssikringer som jordfeilautomater fra Schneider Electric.

Tilbudet gjelder utskifting av gamle eksisterende vern. Eventuell forsterkning  av hovedsikring eller annet kommer i tillegg.

Kampanjen gjelder for bestilling av sikringsskap innen utgangen av januar 2019.

icon of factory
Bedriftskunde
icon of telephone
Kontakt oss