Referanser
Pågående
A/V og Hørselshjelp
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Teleslynger og A/V utstyr
Dato:
2016
-
pågår
Stølsberg Botiltak - Nybygg og rehab
Kunde:
Tysvær Kommune
Jobtype:
E401 - El.kraft og Teletekniske anlegg
Dato:
2017
-
pågår
Vormedal Ungdomsskole - Nybygg og rehab
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Sterk og svakstrømsarbeider
Dato:
2017
-
pågår
Haugesund Pistol og Curlinghall
Kunde:
Haugesund Pistol og Curlinghall AS
Jobtype:
K401 - Elektrotekniske anlegg
Dato:
2018
-
pågår
Vardafjell Helsehus - Rehab
Kunde:
Haugesund Kommune
Jobtype:
E401 - El.kraft og Teletekniske Anlegg
Dato:
2017
-
pågår
24/7 Bygget - Nybygg
Kunde:
GK Innemiljø AS
Jobtype:
Komplette elektriske installasjoner
Dato:
2016
-
pågår
Vea Sykehjem - Byggetrinn 2
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Elektrotekniske installasjoner
Dato:
2017
-
pågår
Haugesund Folkebibliotek - Rehabilitering
Kunde:
Haugesund Kommune
Jobtype:
Elkraft og teletekniske anlegg
Dato:
2018
-
pågår
2017
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg ved Stakkestadvatn
Kunde:
Haugesund Kommune
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner
Utført:
2015
-
2017
Tysvær avløpsgrenseanlegg Gismarvik
Kunde:
Tysvær Kommune
Jobtype:
Elektrotekniske anlegg
Utført:
2016
-
2017
2016
Brannalarmanlegg Haugaland Kraft
Kunde:
Haugaland Kraft
Jobtype:
Nytt Brannalarmanlegg diverse lokasjoner med toppsystem for driftssentral
Utført:
2015
-
2016
Haugaland VGS - Nye bilhaller
Kunde:
Rogaland Fylkeskommune
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i nye bilveksteder
Utført:
2015
-
2016
Tysværtunet - Ombygging kultur og omsorg
Kunde:
Tysvær Kommune
Jobtype:
Ombygging av arealer i omsorgs og kulturdel
Utført:
2015
-
2016
Hall D - DeepOcean
Kunde:
Karmsund Interkommunale Havnevesen
Jobtype:
Komplette elektriske installasjoner i ny lagerhall m/kontorer
Utført:
2015
-
2016
Ombygging DNB Haugesund
Kunde:
DNB ASA
Jobtype:
Elektrotekniske anlegg
Utført:
2016
-
2016
2015
Stangeland Ungdomsskole
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Nybygg + Rehabillitering av teknisk anlegg i eksisterende bygningsmasse.
Utført:
2013
-
2015
Nytt apotek i Haugesund sykehus
Kunde:
GK Norge AS
Jobtype:
Komplette elektriske installasjober
Utført:
2014
-
2015
Vernebygg for gammel tollbod - Nedstrand
Kunde:
Haugaland Prosjektservice
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner
Utført:
2014
-
2015
Volvo, Raglamyr
Kunde:
Kruse Smith AS
Jobtype:
Elektroinstallasjoner i nytt tilbygg
Utført:
2014
-
2015
Utskifting av hovedtavle i adm.bygget og UPS i kundesenter
Kunde:
Haugaland Kraft
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner
Utført:
2014
-
2015
Sandeid skole og Vats skole
Kunde:
Vindafjord Kommune
Jobtype:
Utskiftning av eksisterende hoved- og undersentraler i begge skoler
Utført:
2015
-
2015
Coop Extra Frakkagjerd
Kunde:
Coop Sørvest DA
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i nybygg
Utført:
2015
-
2015
Arkiv
Coop Extra Frakkagjerd
Kunde:
Coop Sørvest DA
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i nybygg
Utført:
2015
-
2015
Sandeid skole og Vats skole
Kunde:
Vindafjord Kommune
Jobtype:
Utskiftning av eksisterende hoved- og undersentraler i begge skoler
Utført:
2015
-
2015
Utskifting av hovedtavle i adm.bygget og UPS i kundesenter
Kunde:
Haugaland Kraft
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner
Utført:
2014
-
2015
Volvo, Raglamyr
Kunde:
Kruse Smith AS
Jobtype:
Elektroinstallasjoner i nytt tilbygg
Utført:
2014
-
2015
Vernebygg for gammel tollbod - Nedstrand
Kunde:
Haugaland Prosjektservice
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner
Utført:
2014
-
2015
Nytt apotek i Haugesund sykehus
Kunde:
GK Norge AS
Jobtype:
Komplette elektriske installasjober
Utført:
2014
-
2015
Stangeland Ungdomsskole
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Nybygg + Rehabillitering av teknisk anlegg i eksisterende bygningsmasse.
Utført:
2013
-
2015
Mottaksbygg
Kunde:
Haugaland Interkommunale Miljøverk
Jobtype:
Komplette elektroniske installasjoner
Utført:
2014
-
2014
Ny lagerhall og kontorer på Killingøy øst i Haugesund
Kunde:
Karmsund Interkommunale Havnevesen
Jobtype:
Komplette elektriske installasjoner i ny lagerhall m/kontorer
Utført:
2013
-
2014
Leilighetsprosjekt i Oslogaten i Haugesund (6 Leiligheter)
Kunde:
Garvik Prosjekt AS
Jobtype:
Komplette elektriske installasjoner i nytt leilighetsbygg
Utført:
2013
-
2014
Helse Fonna (Haugesund Sykehus)
Kunde:
GK Norge
Jobtype:
El. Installasjoner i forbindelse med rehabilitering av KA2 og KA6
Utført:
2013
-
2014
Haugesund Billedgalleri
Kunde:
Haugesund Ventilasjonsservice AS
Jobtype:
Oppgradering av el.anlegg i forb. med nytt varme- og vent.anlegg.
Utført:
2013
-
2014
Datasenter
Kunde:
Haugaland Kraft
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i forbindelse med nytt datarom og oppgradering av eksisterende.
Utført:
2012
-
2014
Haugesund Sykehus
Kunde:
Helse Fonna
Jobtype:
Kabling for WLAN
Utført:
2012
-
2013
Personalbase Øyvind Skaldespillersvei 7
Kunde:
Haugesund Kommune
Jobtype:
Nye komplette tekniske installasjoner i tilbygg til personalbase.
Utført:
2013
-
2013
Åkrehamn Videregående Skole
Kunde:
Rogaland Fylkeskommune
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i nybygg og eksisterende bygg
Utført:
2013
-
2013
Kontorbygg
Kunde:
Haugaland Interkommunale Miljøverk
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i forbindelse med nytt kontorbygg og rehabillitering av eksisterende kontorbygg
Utført:
2013
-
2013
Ny Hytte på Nedstrad
Kunde:
Olav Auestad
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i ny hytte.
Utført:
2012
-
2013
Haugaland Videregående Skole
Kunde:
Rogaland Fylkeskommune
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i nye verksteder + div. rehab.
Utført:
2011
-
2013
Åkra Ungdomsskole
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Nybygg + Rehabillitering av teknisk anlegg i eksisterende bygningsmasse.
Utført:
2010
-
2013
Vea Sykehjem
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i nytt sykehjem.
Utført:
2010
-
2013
Nytt Kontorbygg
Kunde:
Norsk Metallretur
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i nytt kontorbygg
Utført:
2011
-
2012
Leilighetsprosjekt i Åkrehamn
Kunde:
Systemhus v/ Byggmester Hjalmar Gundersen
Jobtype:
Elektrotekniske el.installasjoner i leiligheter.
Utført:
2011
-
2012
Skudeneshavn skole - Tilbygg
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i nytt tylbygg
Utført:
2011
-
2012
Ny Lagerhall
Kunde:
Olaussen Metallstøperi
Jobtype:
Komplette elektrotekniske installasjoner i ny lagerhall
Utført:
2011
-
2011
Sveio Omsorgssenter
Kunde:
Sveio Kommune
Jobtype:
Nye komplette tekniske installasjoner i nytt omsorgssenter + div. rehabillitering i eksisterende omsorgssenter.
Utført:
2009
-
2010
Bjørgene Omsorgssenter
Kunde:
Haugesund Kommune
Jobtype:
Nye komplette tekniske installasjoner i nytt omsorgssenter + div. rehabillitering i eksiterende omsorgssenter.
Utført:
2009
-
2010
Ny bolig i Haugesund
Kunde:
Helge Rasmussen
Jobtype:
Elektrotekniske el. installasjoner i ny bolig
Utført:
2009
-
2010
Lillesund Skole
Kunde:
Haugesund Kommune
Jobtype:
Rehabillitering av el. anleggene i eksiterende skole
Utført:
2007
-
2010
Tilbygg til Vedavågen Skole
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Komplette nye el-installasjoner i nybygg m/tilpasninger til gammelt bygg.
Utført:
2008
-
2009
Lager - og kontorbygg på Husøy, Karmøy
Kunde:
KTM Eiendom
Jobtype:
Nye komplette svakstrøms- og sterkstrøms installasjoner
Utført:
2008
-
2009
"Gamle Posthusbygget" i Haugesund sentrum.
Kunde:
Caiano Eiendom AS
Jobtype:
Rehabillitering av tekniske anlegg.
Utført:
2008
-
2009
Håvåsen Skole
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Nye komplette tekniske installasjoner i nybygg samt rehab. av eks. skolebygg.
Utført:
2006
-
2009
Produksonsanlegg på Storesund, Karmøy
Kunde:
Lemminkainen Norge AS
Jobtype:
Komplette el.installasjoner i forbindelse med utskifting av produksjonsutsyr
Utført:
2008
-
2008
Skudenes bu og behandlingshjem
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Rehabilitering av teknisk anlegg.
Utført:
2008
-
2008
Kommunale bygg
Kunde:
Etne Kommune
Jobtype:
Utskiftning av PCB innholdige lysarmaturer i kommunale bygg
Utført:
2008
-
2008
Leilighets-og kontorbygg i Haraldshaten 41, Haugesund
Kunde:
Kirkens Sosialtjeneste
Jobtype:
Nye komplette svakstrøms- og sterkstrøms installasjoner
Utført:
2007
-
2008
Rica Maritim Hotell
Kunde:
Skanska Norge
Jobtype:
Kompl. svakstrøm-og sterkstrøms installasjoner i nytt adm. bygg m.m
Utført:
2007
-
2007
Rica Maritim Hotell
Kunde:
Skanska Norge
Jobtype:
Kompl. svakstrøm- og sterkstrøms installasjoner i ny kafe,
Utført:
2007
-
2007
"Norman Flower"
Kunde:
Solstad Rederi
Jobtype:
Nytt fiberanlegg / nettverksanlegg m/cat 6. Div kabling for svakstrøm.
Utført:
2006
-
2006
Rica Maritim Hotel
Kunde:
Skanska Norge
Jobtype:
Teletekniske installasjoner i forbindelse med rehabilitering av hotell
Utført:
2005
-
2006
Bjørgene Omsorgssenter
Kunde:
Haugesund Kommune
Jobtype:
Nytt pasientanlegg i sykehjem,
Utført:
2005
-
2006
Vardafjell Sjukeheim
Kunde:
Haugesund Kommune
Jobtype:
Nytt pasientanlegg i sykehjem
Utført:
2005
-
2006
Grindhaug Skole, Åkrehamn
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Ny elektroteknisk installasjon/ rehabilitering.
Utført:
2004
-
2006
Bjørgene Omsorgssenter
Kunde:
Haugesund Kommune
Jobtype:
Teletekniske installasjon i nye omsorgsleiligheter
Utført:
2004
-
2005
Karmøy Folkebibliotek
Kunde:
Karmøy Kommune
Jobtype:
Ny elektroteknisk installasjon/rehabillitering
Utført:
2004
-
2005
Ny verkstedhall/kontorbygg
Kunde:
Storesund Marine Service
Jobtype:
Teøetelmosle imstallasjoner
Utført:
2004
-
2005
icon of factory
Bedriftskunde
icon of telephone
Kontakt oss