fugleperspektiv bygg

Som konsern gjør vi en større forskjell og tilbyr et bredere spekter av miljøvennlige løsninger, ved å arbeide på tvers av fag og kompetanseområder. 

Samfunnets søkelys på bærekraft gjør at mange stiller kritiske spørsmål. Vi engasjerer oss i hva andre foretar seg, og hva bransjen samlet forsøker å oppnå.  

Vi skal ta vårt ansvar
Vi tar vår del av ansvaret ved å være en del av løsningen. En felles bærekraftstrategi er retningsgivende for alle selskapene i Teqva Gruppen og tydeliggjør hvordan vi skal arbeide fremover. 

Bærekraft hos oss handler ikke kun om miljø. Bærekraft handler tilsvarende om ansvar for sosiale og økonomiske forhold.  Vi ser utfordringer, men heldigvis overvekt av muligheter.  

Vi tilbyr rådgivning innen teknologiske løsninger som er i tråd med våre bærekraftmål. Gjennom vår ledende rolle i utviklingen, bidrar vi til reduksjon i klimagassutslipp. Dette muliggjøres i alle ledd av verdikjeden, ved å stille krav til underleverandører og oss selv. En viktig del av arbeidet er å tilrettelegge for at kunder kan redusere utslipp i egne bygg. 

Slik bidrar vi til en bærekraftig hverdag - både for våre kunder, våre ansatte og for fremtidige generasjoner. 

Hvordan Teqva Gruppen bidrar til en bærekraftig hverdag og fremtid  
  • Vi tilbyr velfungerende tekniske installasjoner til bolig og næringsbygg
  • Vi tilbyr energireduserende løsninger med langsiktig effekt 
  • Vi bidrar til reduksjon av eget fotavtrykk innen klima og miljø 
  • Vi bidrar til å skape en bærekraftig og inkluderende bransje 
  • Vi bidrar til å skape utslippsfrie byggeplasser 
  • Vi støtter oppunder målene i Parisavtalen og bidrar til at Norge når sine mål