planlegging

Rekruttering av nye lærlinger

Lærlingtiden er begynnelsen på en interessant og spennende karriere i en fremtidsrettet teknologi bransje.

Å være en seriøs aktør innen elektro innebærer og å ta ansvar for å sikre rekruttering til bransjen og til eget selskap.
NORELCO utvikler morgendagens fagfolk gjennom læretiden og fortsetter å utvikle dem også etter at læretiden er avsluttet. Lærlinger er investering i fremtiden. 


Vi er en betydelig aktør på Haugalandet og har gjennom flere tiår rekruttert og utdannet lærlinger innen elektrofagene.

Gjennom mange år har vi bevist at vi er en attraktiv arbeidsgiver både underveis i læreløpet og i etterkant av fagprøven. Vi lykkes oftest med dette arbeidet -trivselen blant lærlingene våre er god og de aller fleste består fagprøven på normert tid.

Samtidig gir vi de som allerede er ferdig utdannet en mulighet til å vise frem egen kompetanse gjennom å ta ansvar for de nye lærlingene.

I NORELCO har du karrieremuligheter videre, lærlingkontrakter begynnelsen på en teknologisk spennende reise.

Nå er vi klare for opptak av et nytt kull lærlinger. Gleder oss til å møtedere, ta kontakt med oss.

Les mer og søk https://www.norelcoas.no/ledige-stillinger/laerling-elektriker