planlegging

Rekruttering av nye lærlinger

Å være en seriøs aktør innen elektro innebærer og å ta ansvar for å sikre rekruttering til bransjen og til eget selskap. Norelco Elektro AS utvikler morgendagens fagfolk gjennom læretiden og fortsetter å utvikle dem også etter at læretiden er avsluttet. Lærlinger er investering i fremtiden. 

Vi er en betydelig aktør på Haugalandet og har gjennom flere tiår rekruttert og utdannet lærlinger innen elektrofagene.

Gjennom mange år har vi bevist at vi er en attraktiv arbeidsgiver både underveis i læreløpet og i etterkant av fagprøven. Vi lykkes oftest med dette arbeidet. Trivselen blant lærlingene våre er god og de aller fleste består fagprøven på normert tid.

Videre muligheter for lærlinger

Samtidig gir vi de som allerede er ferdig utdannet en mulighet til å vise frem egen kompetanse gjennom å ta ansvar for de nye lærlingene.

I Norelco Elektro har du karrieremuligheter videre. Lærlingkontrakter er begynnelsen på en teknologisk spennende reise.

Nå er vi klare for opptak av et nytt kull lærlinger. Gleder oss til å møte dere og ta kontakt med oss.

Les mer og søk https://www.norelcoas.no/ledige-stillinger/laerling-elektriker