Komplett el installasjon i nytt leilighetsbygg med 15 leiligheter. Ferdig sommer 2022

Byggetrinn 2 Skåredalen vest , pågår nå . 23 leiligheter skal være ferdig til sommer 2024.